ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ20255
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    แบดมินตัน
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายสมเกียรติ ถูกนึก
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.1
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    ห้องประจำครูผู้สอน
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองมูล ม. 1/3 3
2. เด็กชายภีรภัทร ไชยวุฒิ ม. 1/3 5
3. เด็กหญิงเพชรรพี พุ่มจันทึก ม. 1/3 19
4. เด็กชายณัฐชานนท์ ถิ่นถา ม. 1/2 6
5. เด็กชายกฤษณ์ แซ่เบ้ ม. 1/1 1
6. เด็กชายนันทวัฒน์ ม่วงทอง ม. 1/1 5
7. เด็กชายกลวัชร คำอ้าย ม. 1/3 1
8. เด็กชายณัฐพัฒน์ ปันเจิง ม. 1/2 1
9. เด็กชายวสุพล ศรีใจอินทร์ ม. 1/1 20
10. เด็กชายศตายุ เรือนสอน ม. 1/1 12
11. เด็กหญิงวิชิตา เรืองยศ ม. 1/2 29
12. เด็กหญิงวิมลรัตน์ กันวิเศษ ม. 1/3 23
13. เด็กชายณัฐชัย ไชยราช ม. 1/2 5
14. เด็กชายธนโชติ อ้อยหอม ม. 1/3 4
15. เด็กหญิงณิชา แซ่กุง ม. 1/2 21
16. เด็กหญิงอัญรินทร์ เมืองอินทร์ ม. 1/3 27
17. เด็กชายพลกฤต ชัยจันต๊ะ ม. 1/2 11
18. เด็กหญิงณัฐธิดา ใหญ่วงค์ ม. 1/2 20
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120